»   » 

Giải pháp

Giải pháp CSKH đa kênh

Giải pháp CSKH đa kênh

Là hệ thống chăm sóc khách hàng hợp nhất các kênh liên lạc: Điện thoại, Facebook, Live chat vào một nơi duy nhất giúp việc...

Hệ thống tổng đài VoIP

Hệ thống tổng đài VoIP

Giải pháp tổng đài VoIP của Ketnoivina có khả năng đáp ứng yêu cầu của một tổng đài chuyên nghiệp với hàng chục đến...

Giải pháp Mobile SIP Trunking

Giải pháp Mobile SIP Trunking

Giải pháp Mobile SIP Trunking giúp doanh nghiệp tiết kiệm 40-50% cước điện thoại gọi ra, cho phép gọi ra không giới hạn số...

facebook