»   » 

Dự án

Khảo sát nhu cầu trang bị hình ảnh trên kênh phân phối của Mobifone 2016

Khảo sát nhu cầu trang bị hình ảnh trên kênh phân phối của Mobifone 2016

Năm 2016, Ketnoivina đã thực hiện dự án "Khảo sát nhu cầu trang bị hình ảnh trên kênh phân phối của Mobifone" nhằm đảm...

facebook